Të fundit

Vendimi Nr: 691 Data e vendimit: 27.7.2023 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Merita Selimi, prokurore në…

Vendimi Nr: 687 Data e vendimit: 21.7.2023 Subjekti i rivlerësimit: Z. Artur Cara, prokuror në…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës…

Vendime të publikuara

Vendimi Nr: 691 Data e vendimit: 27.7.2023 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Merita Selimi, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës
Vendimi Nr: 687 Data e vendimit: 21.7.2023 Subjekti i rivlerësimit: Z. Artur Cara, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës
Vendimi Nr: 690 Data e vendimit: 24.7.2023 Subjekti i rivlerësimit: Z. Vladimir Skenderi, gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
Vendimi Nr: 689 Data e vendimit: 24.7.2023 Subjekti i rivlerësimit :Z. Ervin Pollozhani, gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Calendar of Events

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

S Sun

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

2 events,

0 events,

0 events,

0 events,

2 events,

0 events,

0 events,

1 event,

1 event,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

1 event,

2 events,

1 event,

0 events,

0 events,

0 events,

[/column]

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave