Lulzim Hamitaj

Komisioner

Diplomuar “Jurist” në vitin 1999 në Universitetin “Sapienza” në Romë, Itali. Diplomën e juristit z. Hamitaj e ka mbrojtur edhe në Spanjë, në Universitetin e Valencias. Në vitin 2015 ka përfunduar masterin profesionalo-shkencor në të drejtën penale dhe kriminologji, në Universitetin Internacional “UNISED” në Milano. Z. Hamitaj ka fituar gradën shkencore  “Doktor” në “E drejtë publike” po në Universitetin e Romës “Sapienza”, nëpërmjet paraqitjes së disertacionit me temë : “Evoluimi global i institucionit të ekstradimit dhe krahasimi i sistemeve respektive midis Italisë dhe Shqipërisë”. Hamitaj është kualifikuar si avokat, ndërsa ka patur licencë avokatie edhe në Spanjë. Ai ka ushtruar profesionin e avokatit në Romë. Z. Hamitaj është ekspert në të drejtën ndërkombëtare, penale, civile, financiare, fiskale dhe administrative. Po ashtu, ai ka marrë pjesë në shumë konferenca shkencore, seminare e kurse të ndryshme. Z. Hamitaj ka kontribuar edhe në fushën e mësimdhënies si pedagog i jashtëm në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë. Avokati Hamitaj është njohës i disa gjuhëve, si anglisht, italisht, spanjisht e frëngjisht. Pas një eksperience më shumë se 16-vjeçare si jurist, z. Hamitaj u emërua në qershor të vitit 2017 nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Komisioner në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.