Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Dhurata Bilo, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 17.3.2021, ora 14:00, nuk do të zhvillohet. Komisioni vendosi ta shtyjë seancën dëgjimore, pasi, subjekti i rivlerësimit ka paraqitur sërish raport mjekësor për arsye shëndetësore. Seanca dëgjimore do të mbahet në datë 19.4.2021, ora 10:00.