SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR  ZHVILLIMIN E GJYKIMIT TË ÇËSHTJES NË SEANCË PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT  Z. Laurent Fuçia Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) shënon sot 7 vjetorin e konstituimit të tij dhe vitin e fundit të mandatit kushtetues. Më 17 qershor 2017, anëtarët e Komisionit të Pavarur…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 14.6.2024, për subjektin e rivlerësimit, znj. Aneta Strakosha bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 10.6.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Petrit Vukaj bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 5.6.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Julian Haxhiu bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 3.6.2024, për subjektin e rivlerësimit, znj. Fatime Deçolli bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 4.6.2024 për subjektin e rivlerësimit, znj. Ariana Gaçi, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 31.5.20214 për subjektin e rivlerësimit, znj. Aida Mërtiri, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 31.5.20214 për subjektin e rivlerësimit, znj. Enida Lamçe, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 28.5.20214 për subjektin e rivlerësimit, znj. Sonjela Voskopi bazuar në ligjin nr….