Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 26.2.2024, për subjektin e rivlerësimit, znj. Mimoza Margjeka, bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 20.2.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Gëzim Copa, bazuar në ligjin nr. 84/2016, me shumicë votash vendosi: Konfirmimin…

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. Erion Pano Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR ZHVILLIMIN E GJYKIMIT TË ÇËSHTJES NË SEANCË PUBLIKE PËR ISH-SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Znj. ANTONETA SEVDARI Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më…

Anëtarët e tre organeve të rivlerësimit kalimtar për gjyqtarët dhe prokurorët në Republikën e Shqipërisë zhvilluan sot, datë 13 Shkurt 2024, një takim me Drejtoren për Ballkanin Perëndimor, në Drejtorinë…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 9.2.2024, për subjektin e rivlerësimit, znj. Majlinda Tosku bazuar në ligjin nr….

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. Artur Ismajlukaj Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 30.1.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Gentjan Habazaj bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 29.1.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Dritan Nushi bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 18.1.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Ilir Hoxha, bazuar në ligjin nr….