Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 2.12.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Arbër Çela, bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: …

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit, znj. Mariola Mërtiri, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 7.12.2022, ora 9:30, nuk…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Mariola Mërtiri, e përcaktuar për t’u zhvilluar në datën 5.12.2022, ora 10:00, për arsye objektive do…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 23.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Armela Hasantari bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit mori pjesë në Takimin Bilateral Shqipëri – BE për kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, zhvilluar në Bruksel më 24 nëntor 2022. KPK-ja u…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 22.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Erion Pano bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 22.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Eugen Papandile,  bazuar në pikat 1 dhe 2…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 21.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Viola Canaj bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:  Konfirmimin në detyrë të…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 21.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Markelian Koça bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:  Konfirmimin në detyrë të…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 21.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Mirela Kapo (Kostaqi) bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:  Konfirmimin në detyrë të…