Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për nje pozicion Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për nje pozicion Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ekonomik me afat të caktuar

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për nje pozicion Këshilltar Ligjor me afat të caktuar

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për nje pozicion Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për nje pozicion Këshilltar Ligjor me afat 6 muaj deri në 1 vit.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Financë Buxhet

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Specialist IT

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për nje pozicion Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për nje pozicion Këshilltar Ligjor