Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për një pozicion Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ekonomik

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për një pozicion Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për nje pozicion Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ekonomik

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për një pozicion Këshilltar Ligjor

Komsioni i Pavarur i Kualifikimit shpall 1 vend vakant për pozicionin Specialist i pritjes me popullin, me afat 12 muaj.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për nje pozicion Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ekonomik

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për një pozicion Këshilltar Ligjor