Xhensila Pine Komisionere Diplomuar “Jurist” në vitin 1999 në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Nga viti 2006 deri në 2009 ka kryer studimet pasuniversitare pranë Katedrës të së drejtës…

Valbona Sanxhaktari Komsionere Diplomuar “Jurist” në vitin 1996 në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Në vitin 2007, ajo është pajisur me licencën e avokatisë. Znj. Valbona Sanxhaktari, që nga…

Suela Zhegu Komisionere Diplomuar “Jurist” në vitin 1995 në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Znj. Suela Zhegu ka një eksperiencë prej 21 vitesh pa ndërprerje brenda sistemit të drejtësisë….

Roland Ilia Kryetar/Komisioner Diplomuar “Jurist” në vitin 1996 në Fakultetin Juridik, Universiteti i Shkodrës. Z. Ilia është licencuar në profesionin e avokatit në vitin 1997. Nga  viti 2001 deri në…

Pamela Qirko Kryetare Diplomuar si juriste në vitin 2001, në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Në vitin 2003 është certifikuar nga ISAAT për “Konsulencë ligjore të shoqërive tregtare”. Në…

Olsi Komici Komisioner Diplomuar “Jurist” në vitin 1998 në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Në vitin 2003 z. Komici është trajnuar nga USAID dhe World Learning në Edinburg pranë…

Lulzim Hamitaj Komisioner Diplomuar “Jurist” në vitin 1999 në Universitetin “La Sapienza” në Romë, Itali. Diplomën e juristit z. Hamitaj e ka mbrojtur edhe në Spanjë, në Universitetin e Valencias….

Firdes Shuli Komisionere Diplomuar “Jurist” në vitin 1988 në Fakultetin e Shkencave Politike-Juridike, Universiteti i Tiranës. Në vitin 2009, znj. Shuli u diplomua edhe në degën Administrim Publik  në Fakultetin…

Etleda Çiftja Komisionere Diplomuar “Jurist” në vitin 1999 në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Znj. Çiftja është juriste me më shumë se 16 vjet eksperiencë, kryesisht në sektorin e…

Brunilda Bekteshi (Vasha) Komisionere Diplomuar “Jurist” në vitin 1999 në Fakultetin e Shkencave Politike-Juridike, Universiteti i Tiranës. Znj. Brunilda Bekteshi (Vasha) është licencuar si avokate në vitin 2003, ndërsa në…