Vendimi Nr: 690 Data e vendimit: 24.7.2023 Subjekti i rivlerësimit: Z. Vladimir Skenderi, gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës. Lexo/Shkarko Vendimin

Vendimi Nr: 689 Data e vendimit: 24.7.2023 Subjekti i rivlerësimit :Z. Ervin Pollozhani, gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë. Lexo/Shkarko Vendimin