1. Events
  2. Genta Tafa (Bungo)

Genta Tafa (Bungo)

Today

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Behar Dibra

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Z. Behar Dibra, prokuror pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Suela Zhegu, Etleda Çiftja, Genta Tafa (Bungo)

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Zeqir Hoda

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Z. Zeqir Hoda, drejtues i Prokurorisë së Rrethit Kurbin. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Genta Tafa (Bungo), Pamela Qirko, Etleda Çiftja,

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Maela Alicanaj

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Znj. Maela Alicanaj, këshilltare në Gjykatën e Lartë. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Genta Tafa (Bungo), Valbona Sanxhaktari, Lulzim Hamitaj                                

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj.Daniela Shirka

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Znj. Daniela Shirka, gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Valbona Sanxhaktari, Genta Tafa (Bungo), Roland Ilia                                

Seancë për shpallje vendimi për Znj. Daniela Shirka

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Znj. Daniela Shirka, gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Valbona Sanxhaktari, Genta Tafa (Bungo), Roland Ilia                                

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Alkelina Gazidedja

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Znj. Alkelina Gazidedja, gjyqtare pranë Gjykatës Administrative së Apelit Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Suela Zhegu,Firdes Shuli , Genta Tafa (Bungo)                                

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Anton Martini

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Z. Anton Martini, prokuror pranë Prokurorisë për Krimet e Rënda  Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Genta Tafa (Bungo), Etleda Çiftja, Pamela Qirko                                

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Nevrie Duka (Halo)

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Znj.Nevrie Duka (Halo), gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Suela Zhegu, Olsi Komici, Genta Tafa (Bungo)

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit z. Arben Dosti

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: z. Arben Dosti, Gjyqtar pranë Gjykatës së rrethit Gjirokastër Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese:Genta Tafa (Bungo), Brunilda Bekteshi, Pamela Qirko

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Elfrida Bregova

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Znj. Elfrida Bregova, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Alma Faskaj ,Lulzim Hamitaj, Genta Tafa (Bungo)