1. Events
  2. Olsi Komici

Olsi Komici

Today

Seancë dëgjimore për subjektin z.Genti Shala

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Z.Genti Shala gjyqtar, pranë Gjykatës së Apelit Tiranë Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Brunilda Bekteshi, Olsi Komici, Firdes Shuli

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Erjon Çela

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Z. Erjon Çela, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese:​ Xhensila Pine , Valbona Sanxhaktari, Olsi Komici

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Dhurata Balla

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Znj.Dhurata Balla,Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Olsi Komici,Valbona Sanxhaktari, Xhensila Pine

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Dhurata Bilo

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Znj. Dhurata Bilo, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Olsi Komici, Genta Tafa Bungo, Suela Zhegu

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Ramazan Avdiu

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Z. Ramazan Avdiu, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Xhensila Pine, Olsi Komici, Valbona Sanxhaktari  

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Adelina Zarka

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Znj. Adelina Zarka, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Xhensila Pine, Olsi Komici, Valbona Sanxhaktari