Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 26.2.2024, për subjektin e rivlerësimit, znj. Mimoza Margjeka, bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 20.2.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Gëzim Copa, bazuar në ligjin nr. 84/2016, me shumicë votash vendosi: Konfirmimin…

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. Erion Pano Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko