Programi i Transparences

Shiko

Zgjatje afati përgjigje për informacionin e kërkuar

Shiko

Rishikim dokumentacioni të kërkuar

Shiko

Refuzimi i formës së kërkuar

Shiko

Përgjigje për informacionin e kërkuar

Shiko

Regjistri

Shiko