Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Latest Past Events

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Ervin Aliu

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

  Subjekti: Z. Ervin Aliu, ndihmëse ligjore në Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshem  Tiranë. Vendi: Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Kati i 0, Salla B, Tiranë Trupa Gjykuese:  Pamela Qirko, Valbona Sanxhaktari, Alma Faskaj.

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Ervin Aliu

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Z. Ervin Aliu, ndihmëse ligjore në Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshem  Tiranë. Vendi: Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Kati i 0, Salla B, Tiranë Trupa Gjykuese:  Pamela Qirko, Valbona Sanxhaktari, Alma Faskaj.

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Klement Kajana

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Z. Klement Kajana , ndihmëse ligjore në Gjykatën Administrative të Apelit, Tiranë. Vendi: Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Kati i 0, Salla B, Tiranë Trupa Gjykuese: Roland Ilia, Genta Tafa ( Bungo), Xhensila Pine.