Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

Subjekti: Z. Arben Sharra, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës,

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati O.

Trupa Gjykuese: Lulzim Hamitaj, Suela Zhegu, Genta Tafa Bungo

Hollësi

Datë:
27 Qershor
Kohë:
10:00 am
Veprimtari Category:

Upcoming Events