Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 19.10.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Herila Çela bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 24.10.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Mustafa Turku, bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 23.10.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Anila Bebeci bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për nje pozicion Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 17.10.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Teuta Rrudha, bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 18.10.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Durim Bedini, bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Blerina Muço, e planifikuar për t’u mbajtur në datë 20.10.2023, ora 11:30, për arsye objektive nuk do të zhvillohet. Data…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 13.10.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Kujtim Bashaj, bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:…