Kryetari i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, z. Roland Ilia, mori pjesë në konferencën ndërkombëtare “25 vjet të Kushtetutës Shqiptare”, organizuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe Gjykata Kushtetuese….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 21.11.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Pranvera Gruda, bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 21.11.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Gilda Hoxha, bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 21.11.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Elio Mazrreku, bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 17.11.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Rovena Zoto (Bozo), bazuar në ligjin nr….