Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 30.10.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Blerina Muço bazuar në ligjin nr. 84/2016,…