Kryetari i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, z. Roland Ilia, mori pjesë në konferencën ndërkombëtare “25 vjet të Kushtetutës Shqiptare”, organizuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe Gjykata Kushtetuese….