Alma Faskaj (Vokopola)

Komisionere

Diplomuar “Jurist” në vitin 1995 në Fakultetin e Shkencave Politike-Juridike, Universiteti i Tiranës. Ka mbrojtur gradën shkencore “Doktor” në mars 2014. Në periudhën 1995-1996, znj. Faskaj (Vokopola) ka punuar si gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnjë. Nga shtatori i vitit 1996 deri në gusht 1998 ka mbajtur detyrën e nënkryetares së Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Lushnjë. Znj. Alma Faskaj (Vokopola) ka një eksperiencë të gjatë si lektore, duke e ushtruar këtë profesion në universitete publike dhe jopublike të vendit, si dhe pedagoge e Shkollës së Magjistraturës nga viti 1998 e në vazhdim. Nga gushti 1998 deri në dhjetor 2011 ka ushtruar detyrën e këshilltares ligjore në institucionin e Avokatit të Popullit. Nga dhjetori 2011 deri në prill 2014 ka ushtruar detyrën e ndihmëses ligjore në Prokurorinë e Përgjithshme. Para emërimit të saj si Komisionere në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, ka ushtruar detyrën e këshilltares ligjore në Njësinë e Përafrimit të Legjislacionit në Kuvendin e Shqipërisë, si dhe ka qenë pjesë e Sekretariatit Teknik gjatë procesit të Reformës në Drejtësi. Dr. Alma Faskaj (Vokopola) është autore e shumë artikujve shkencorë në fushën e së drejtës administrative, ndërsa ka marrë pjesë si referuese në shumë konferenca e seminare. Është njohëse shumë e mirë e gjuhëve angleze, italiane dhe frënge.