Mirela Kastrati

Këshilltare Ekonomike

Diplomohet për “Financë” në vitin 2005, në Fakultetin Ekonomik, Tiranë. Ka përfunduar studimet master në “Administrimin e kompanive”, në Francë. Gjatë viteve 2007-2010 ka punuar në departamentin e financës pranë institucionit financiar jobankar “Opportunity Albania”. Ka punuar gjithashtu si asistente e financës dhe administratës në Zyrën Shqiptare të Koordinimit të Minave dhe Municioneve. Në vitet 2007-2014 ka ushtruar profesionin e pedagoges së jashtme pranë “Albanian University” në departamentin financë-bankë. Ka kryer disa specializime në fushën e menaxhimit të të ardhurave, menaxhimit të shpenzimeve dhe menaxhimit të pronës. Zotëron gjuhën angleze, franceze dhe italiane.