Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë17.04.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Besa Nikëhasani, bazuar