Genard Dylqeshi Këshilltar Ligjore Diplomohet “Jurist” në vitin 2007, në Fakultetin e Drejtësisë, Tiranë. Në vitin 2014 përfundon studimet master në “MBA në Sipërmarrje”, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë. Është anëtar…

Saimir Emini Këshilltar Ekonomik Diplomohet për “Financë-Kontabilitet” në 1995, në Fakultetin e Ekonomisë, Tiranë. Në vitin 2004 z.Emini ka marrë titullin “Kontabilist i Miratuar”.  Gjatë karrierës së tij profesionale ka…

Mirela Kastrati Këshilltare Ekonomike Diplomohet për “Financë” në vitin 2005, në Fakultetin Ekonomik, Tiranë. Ka përfunduar studimet master në “Administrimin e kompanive”, në Francë. Gjatë viteve 2007-2010 ka punuar në…

Klodjana Theodhosi Këshilltare Ligjore Diplomohet “Jurist” në vitin 2002, në Fakultetin e Drejtësisë, Tiranë. Në vitin 2013 përfundon studimet master në “EU Business Law”.Ka qenë  pjesë e administratës së Kuvendit…

Insidor Rexhepi Këshilltar Ligjor Diplomohet “Jurist” në vitin 2008, në Fakultetin e Drejtësisë, Tiranë. Në vitet 2009-2012 ka ushtruar funksionin e inspektorit në sektorë të ndryshëm të Drejtorisë Rajonale të…

Iglon Peçi Këshilltar Ligjor Diplomuar  “Jurist” në vitin 2000, në Fakultetin e Drejtësisë, Tiranë. Në vitet 2000-2004 ka punuar si specialist në Drejtorinë Juridike të Ministrisë së Rregullimit të Territorit…

Ermir Mema Këshilltar Ligjor Diplomohet “Jurist” në vitin 2001, në Fakultetin e Drejtësisë, Tiranë. Në vitin 2010  përfundon studimet master në Shkenca Administrative në “Albanian University”. Në vitin 2014 përfundon…

Denata Stoja Këshilltare Ligjore Diplomohet “Jurist” në vitin 2005, në Fakultetin e Drejtësisë, Tiranë. Në vitin 2008 përfundon studimet master në “Queen’s University Belfast”, Britani e Madhe. Në vitet 2005-2013 ka…