test

Pershkrim per Njoftimin Seanca me poshte eshte anuluar / shtyre. Per ta pare me teper detaje gjeni eventin me poshte ( ne kuadratin gri).

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) njofton se duke filluar nga data 30.10.2020 deri në datën 6.11.2020, do te kufizoje kryerjen së veprimtarisë dhe vijimin e punës vetëm në distancë (online)…

Mbështetur në ligjn nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”; Me qëllim unifikimin e procedurave të shqyrtimit të çështjeve nga trupat gjykuese; Bazuar mbi…

Në mbështetje të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë “, si dhe të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit,…

Në mbështetje të Kushtetutës , të nenit 18 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjzqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Rregullore së veprimtarisë së Komisionit,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Rregullores së veprimtarisë së…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Rregullores së veprimtarisë…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Rregullores së veprimtarisë…