1. Events
  2. Lulzim Hamitaj

Lulzim Hamitaj

Today

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Arben Qosja

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Z. Arben Qosja, prokuror pranë  Prokurorisë së Apelit Tiranë Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Genta (Tafa) Bungo, Suela Zhegu, Lulzim Hamitaj

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Pelivan Malaj

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Z. Pelivan Malaj, prokuror pranë Prokurorisë së Apelit Vlorë Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Valbona Sanxhaktari, Lulzim Hamitaj, Pamela Qirko

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Bledar Maksuti

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: z. Bledar Maksuti, ​Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Suela Zhegu, Lulzim Hamitaj, Genta Tafa (Bungo)

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Avni Kraja

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Z. Avni Kraja, prokuror pranë prokurorisë së Rrethit Tiranë Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Lulzim Hamitaj, Genta Tafa Bungo, Alma Faskaj

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Avni Kraja

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Z. Avni Kraja, prokuror pranë prokurorisë së Rrethit Tiranë Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Lulzim Hamitaj, Genta Tafa Bungo, Alma Faskaj

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Abaz Muça

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Z.Abaz Muça, prokuror dhe drejtues (i komanduar) në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Mat. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Etleda Çiftja,Brunilda Bekteshi, Lulzim Hamitaj

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj.Zegjine Sollaku

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Znj.Zegjine Sollaku, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit  Tiranë Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Xhensila Pine, Lulzim Hamitaj, Suela Zhegu

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Lindita Sinanaj

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti:Znj. Lindita Sinanaj, gjyqtare prane Gjykatës Administrative te Apelit Tirane Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Pamela Qirko, Lulzim Hamitaj, Suela Zhegu

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Elfrida Bregova

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Znj. Elfrida Bregova, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Alma Faskaj ,Lulzim Hamitaj, Genta Tafa (Bungo)