1. Events
  2. Valbona Sanxhaktari

Valbona Sanxhaktari

Today

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit znj. Altina Nasufi

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Znj. Altina Nasufi, gjyqtare ne Gjykatën Administrative të Apelit Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Valbona Sanxhaktari; Lulzim Hamitaj; Pamela Qirko

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Erjon Çela

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Z. Erjon Çela, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese:​ Xhensila Pine , Valbona Sanxhaktari, Olsi Komici

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Pelivan Malaj

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Z. Pelivan Malaj, prokuror pranë Prokurorisë së Apelit Vlorë Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Valbona Sanxhaktari, Lulzim Hamitaj, Pamela Qirko

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Genci Qana

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Z. Genc Qana, Prokuror pranë Prokurorisë së rrethit Tiranë Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Etleda Çiftja; Valbona Sanxhaktari, Xhensila Pine

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Dhurata Balla

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Znj.Dhurata Balla,Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Olsi Komici,Valbona Sanxhaktari, Xhensila Pine

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Ramazan Avdiu

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Z. Ramazan Avdiu, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Xhensila Pine, Olsi Komici, Valbona Sanxhaktari  

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Dritan Gina

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Z. Dritan Gina, prokuror në Prokurorinë e Rrethit Tiranë. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Valbona Sanxhaktari, Etleda Çiftja, Xhensila Pine

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Adelina Zarka

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Znj. Adelina Zarka, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Xhensila Pine, Olsi Komici, Valbona Sanxhaktari