1. Events
  2. Valbona Sanxhaktari

Valbona Sanxhaktari

Today

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Fatri Islamaj

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Z. Fatri Islamaj, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Pamela Qirko, Lulzim Hamitaj, Valbona Sanxhaktari                                

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Anita Jella

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Znj. Anita Jella, drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Xhensila Pine, Etleda Çiftja, Valbona Sanxhaktari                                

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Fatri Islamaj

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Z. Fatri Islamaj, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Pamela Qirko, Lulzim Hamitaj, Valbona Sanxhaktari                                

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Dritan Banushi

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Z. Dritan Banushi, kryetar i Gjykatës së Apelit Gjirokastër Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Brunilda Bekteshi, Valbona Sanxhaktari, Suela Zhegu                                

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Skënder Haluci

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Z. Skënder Haluci, kryetar/gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Vlorë. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Olsi Komici, Valbona Sanxhaktari, Roland Ilia                                

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z.Andi Civici

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Z. Andi Civici, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Roland Ilia, Xhensila Pine, Valbona Sanxhaktari

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Skënder Haluci

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Z. Skënder Haluci, kryetar/gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Vlorë. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Olsi Komici, Valbona Sanxhaktari, Roland Ilia                                

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Skënder Haluci

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Z. Skënder Haluci, kryetar/gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Vlorë. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Olsi Komici, Valbona Sanxhaktari, Roland Ilia