Po ngarkohet Veprimtari

Subjekti: Znj. Ariana Caco, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati O.

Trupa Gjykuese: Etleda Çiftja,Pamela Qirko, Roland Ilia

Hollësi

Datë:
28 Shtator
Kohë:
1:30 pm
Veprimtari Category: