1. Events
  2. Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0
Today

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Erarbër Madhi

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Z. Erarbër Madhi, gjyqtar pranë Gjykatës Administrative së Shkallës Parë Tiranë. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati O. Trupa Gjykuese: Lulzim Hamitaj, Genta Tafa (Bungo), Valbona Sanxhaktari