Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

Subjekti: Znj.Brunilda Çarçiu, inspektore pranë KLGJ-së.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati O.

Trupa Gjykuese: Brunilda Bekteshi, Lulzim Hamitaj, Firdes Shuli

Hollësi

Datë:
14 Qershor
Kohë:
10:00 am
Veprimtari Category:

Upcoming Events