Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

Subjekti: Znj. Enkela Vlora (Bajo), gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati O.

Trupa Gjykuese: Firdes Shuli, Brunilda Bekteshi, Suela Zhegu

Hollësi

Datë:
8 Qershor
Kohë:
10:00 am
Veprimtari Category:

Upcoming Events