Vendimi Nr: 706
Data e vendimit: 20.10.2023
Subjekti i rivlerësimit: Z. Durim Bedini, prokuror në ish-Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kavajë, aktualisht prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan.
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 21.12.2023.
Tiranë, më datë 22.12.2023.