Vendimi Nr: 726
Data e vendimit: 15.12.2023
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Belina Zeneli (Kryemadhi), ish-prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër.
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 23.02.2024.
Tiranë, më datë 26.02.2024.