Anëtarët e tre organeve të rivlerësimit kalimtar për gjyqtarët dhe prokurorët në Republikën e Shqipërisë zhvilluan sot, datë 13 Shkurt 2024, një takim me Drejtoren për Ballkanin Perëndimor, në Drejtorinë…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 9.2.2024, për subjektin e rivlerësimit, znj. Majlinda Tosku bazuar në ligjin nr….