Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 30.1.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Gentjan Habazaj bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 29.1.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Dritan Nushi bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 18.1.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Ilir Hoxha, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 15.1.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Avni Sejdi, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit, z. Avni Sejdi, e planifikuar për t’u mbajtur në datë 17.1.2024 ora 9:50, për arsye objektive nuk do…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur të riçelë hetimin administrativ për subjektin e rivlerësimit znj. Klerona Meçi, me detyrë ndihmëse ligjore në Prokurorinë e Përgjithshme. Seanca e shpalljes së…