Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit, z. Kudusi Shahu, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 4.11.2022, ora 9:45, nuk do të zhvillohet, pasi trupi gjykues ka vendosur të riçelë hetimin administrativ. Data dhe ora për seancën e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.