Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

Subjekti: Z. Edmond Shytko, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati O.

Trupa Gjykuese: Brunilda Bekteshi,Firdes Shuli, Suela Zhegu

Hollësi

Datë:
23 Shtator
Kohë:
10:00 am
Veprimtari Category: