Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

Subjekti: Z. Arian Permeti, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati O.

Trupa Gjykuese: Suela Zhegu,Brunilda Bekteshi, Firdes Shuli

Hollësi

Datë:
23 Shtator
Kohë:
9:45 am
Veprimtari Category: