Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

Subjekti: Znj. Blerta Marku, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati O.

Trupa Gjykuese: Etleda Çiftja, Suela Zhegu,Pamela Qirko

Hollësi

Datë:
22 Shtator
Kohë:
1:30 pm
Veprimtari Category: