Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

Subjekti: Z. Hysni Mulaj, prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Tiranë.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati O.

Trupa Gjykuese: Brunilda Bekteshi, Firdes Shuli, Suela Zhegu


NJOFTIM PËR SHTYRJEN E SHPALLJES SE VENDIMIT PER SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. HYSNI MULAJ

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca publike  për shpalljen e vendimit për subjektin, z. Hysni Mulaj, e përcaktuar ...
Lexoni Më Tepër…

Hollësi

Datë:
31 Maj
Kohë:
9:45 am
Veprimtari Category:

Upcoming Events