Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

Subjekti: Z. Florian Bonjaku, Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë

Vendi: Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati O.

Trupa Gjykuese: Valbona Sanxhaktari, Xhensila Pine, Olsi Komici


NJOFTIM PËR SHTYRJEN E SHPALLJES SE VENDIMIT PER SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. FLORIAN BONJAKU

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se për arsye objektive, seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit Z ...
Lexoni Më Tepër…

Hollësi

Datë:
31 Maj
Kohë:
11:45 am
Veprimtari Category:

Upcoming Events