Vendimi Nr: 244
Data e vendimit: 05.03.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Sekretarit të Përgjithshëm

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 29.7.2020, për subjektin e rivlerësimit, z. Hysen Saliko bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 3.8.2020, me shumicë votash vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Hysen Saliko, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë….