Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Aleks Nikolli, e përcaktuar për t’u mbajtur në datë 30.7.2020 ora 14:00, për arsye objektive nuk do të zhvillohet. Seanca dëgjimore e radhës do të mbahet në datë 6.8.2020, ora 13:30, në po të njejtën sallë në Pallatin e Koncerteve. 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 27.7.2020, për subjektin e rivlerësimit, znj. Altina Nasufi bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 29.7.2020, me shumicë votash vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Altina Nasufi, gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Apelit…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 24.7.2020, për subjektin e rivlerësimit, znj. Anisa Qilimi bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 28.7.2020, vendosi:​ ​​​Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Anisa Qilimi, prokurore pranë Prokurorisë sè rrethit Tiranë.​​ Në zbatim te pikës 4, të nenit…

Vendimi Nr: 269
Data e vendimit: 01.07.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 23.7.2020, për subjektin e rivlerësimit, znj. Blerona Hasa bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 27.7.2020, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Blerona Hasa, gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. Vendimi i…

Vendimi Nr: 256
Data e vendimit: 12.06.2020

Vendimi Nr: 262
Data e vendimit: 17.06.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 22.7.2020 për subjektin e rivlerësimit, z. Artan Çupi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më 24.7.2019,me shumicë votash, vendosi: Pezullimin nga detyra për një periudhë 1-vjeçare të subjektit të rivlerësimit, Artan Çupi, gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Rrethit…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca e shpalljes së vendimit për subjektin e rivlerësimit, znj. Anita Mici, e cila ishte përcaktuar për t’u mbajtur në datë 24.7.2020 ora 14:30, do të shtyhet. Data tjetër do të njoftohet sërish në faqen zyrtare te Komisionit.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Artur Gaxha, e përcaktuar për t’u mbajtur në datë 24.7.2020 ora 10:30, për shkaqe të arsyeshme shtyhet për në datë 04.09.2020, ne oren 10.00, ne Pallatin e Koncerteve.