Loading Events
  • This event has passed.
Subjekti: Z. Sokol Pasho, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati O. Trupa Gjykuese: Lulzim Hamitaj, Valbona Sanxhaktari, Genta Tafa ( Bungo )

NJOFTIM PËR SHTYRJEN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. SOKOL PASHO

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Sokol Pasho, e përcaktuar për t’u ...

Details

Date:
14 December , 2022
Time:
10:00 am
Event Category: