Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 02.09.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Sokol Ibi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 06.09.2019, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Sokol Ibi, gjyqtar/kryetar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës Parë Korçë. Vendimi i…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 04.09.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Enkel Peza, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 06.09.2019, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Enkel Peza, këshilltar ligjor pranë Gjykatës Administrative të Shkallës Parë. Vendimi i…