Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 25.09.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Dhurata Haveri, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 27.09.2019, vendosi: Shkarkimin nga deryra të subjektit të rivlerësimit, Dhurata Haveri, gjyqtare pranë Gjykatë së Apelit për Krime të Rënda Vendimi…