Vendim Nr: 520
Data e vendimit: 30.3.2022

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton seanca për shpalljen e vendimit e përcaktuar për t’u mbajtur në datë 29.4.2022,  ora, 9:45,  për subjektin e rivlerësimit, z. Gjergji Tako nuk do…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit znj. Elveta Murra, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 28.4.2022, ora 13:00, nuk u zhvillua. Trupi…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 26.4.2022 për subjektin e rivlerësimit, znj. Matilda Shalla i bazuar në ligjin…

  Anëtarët e organeve të rivlerësimit kalimtar për gjyqtarët dhe prokurorët në Republikën e Shqipërisë zhvilluan sot një takim me Komisionerin për Fqinjësinë dhe Zgjerimin në Komisionin Evropian, z. Oliver…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 21.4.2022 për subjektin e rivlerësimit, znj. Fida Osmani i bazuar në ligjin…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit sot, në datën 27.4.2022, njoftoi në seancë publike riçeljen e hetimit administrativ për subjektin e rivlerësimit, z. Florian Bonjaku, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit z. Guximtar Boçi, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 28.4.2022, ora 10:00, nuk do të zhvillohet. Komisioni për arsye…

Vendim Nr: 522
Data e vendimit: 1.4.2022

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore e parashikuar sot, më 22.4.2022, ora 10:00, nuk u zhvillua, pasi avokati i subjektit paraqiti një raport mjekësor. Seanca e radhës…