Komisioni i Pavarur i Kualifikimit  ka vendosur të riçelë hetimin administrativ për subjektin e rivlerësimit z. Naim Tota, me detyrë prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për rrjedhojë seanca e shpalljes së vendimitpërcaktuar më…

Vendimi Nr: 597
Data e vendimit: 12.12.2022

Vendimi Nr: 625
Data e vendimit: 20.2.2023

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 16.2.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Asllan Barjamaj bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin Specialist Jurist me afat 10 muaj

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 14.2.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Selvie Gjoçaj bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:   …

Vendimi Nr: 616
Data e vendimit: 27.1.2023