Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit seancës dëgjimore në datën 25.1.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Entela Shedula bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:  …

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 26.1.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Antonela Prendi bazuar në ligjin nr….

Vendimi Nr: 610
Data e vendimit: 27.12.2022

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për dy pozicione Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 16.1.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Irma Balli bazuar në ligjin nr….

Vendimi Nr: 602
Data e vendimit: 19.12.2022