Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 16.1.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Irma Balli bazuar në ligjin nr….