Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Irma Balli, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 16.1.2023, ora 10:00, nuk do të zhvillohet,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 10.1.2023, për subjektin e rivlerësimit, z.Saimir Bahiti bazuar në ligjin nr. 84/2016,…