Komisioni i Pavarur i Kualifikimit  njofton se, seanca dëgjimore për  subjektin e rivlerësimit, znj. Antonela Prendi, e përcaktuar për t’u mbajtur në datë 17.1.2023, ora 10:00, për arsye objektive nuk do…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 13.1.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Paulin Cera bazuar në ligjin nr….